12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia PTPPd

2012-09-17

Kolejne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej odbyło się w Krakowie 16.09.2012.

Zgromadzenie to kończyło 3 letnią kadencję Zarządu Głównego pracującego pod przewodnictwem Prezesa PTPPd Janusza Kitrasiewicza , który już drugą kadencję pełnił tą zaszczytną funkcję oraz 3 letnie kadencje Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej.

Podczas tego zgromadzenia członkowie Towarzystwa wybierali nowe władze na kolejne 3 lata oraz głosowali nad przyjęciem dwóch regulaminów.

Regulamin Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej oraz Regulamin Sądu Koleżeńskiego zostały zwykłą większością głosów przyjęte jako obowiązujące w PTPPd.

Walne Zgromadzenie przyznało absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu Głównego, przyjęło i zatwierdziło sprawozdania Prezesa PTPPd, Przewodniczącej Rady Programowej, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe i bilans roczny PTPPd.

W wyborach tajnych nowym Prezesem PTPPd został Maciej Wilk.

Walne Zgromadzenia na członków Zarządu Głównego wybrało:

Danutę Pisarek,

Patrycję Staniszewską,

Jeremiego Kośmickiego,

Piotra Miszewskiego,

Andrzeja Trzęsickiego,

Piotra Jakimowskiego.

Członkami Rady Programowej zostali:

Piotr Drozdowski,

Janusz Kitrasiewicz,

Katarzyna Żabińska – Sikorska,

Paweł Glita,

Adam Curyło,

Agata Michalec,

Katarzyna Gwóźdź,

Amelia Wałczyk,

Karolina Misiak,

Marcin Kramek,

Lucyna Szela,

Zuzanna Korga,

Marzena Kopczyńska,

Bożena Gramatyka,

Wiesław Talar,

Katarzyna Poniatowska – Leszczyńska,

Magdalena Piotrowska,

Ewelina Wiszniewska,

Kazimierz Ździebło,

Marzena Pycka.

W wyniku tajnego głosowania Rzecznikiem Odpowiedzialności Dyscyplinarnej został pan Tomasz Krupski a jego zastępcy to Pani Anna Makowczyńska – Skwara oraz Pani Danuta Prokulska – Balcerzak.

Po przeprowadzeniu głosowań tajnych w celu powołania członków Sądu Koleżeńskiej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Członków Sądu Koleżeńskiego zostali powołani:

Katarzyna Jeżowska-Kwaśny,

Marcin Makulski,

Teresa Auguścik,

Agnieszka Sybila,

Iwona Trzaska-Dąbrowska,

Ewa Stachowiak.

Po przeprowadzeniu głosowań tajnych w celu powołania członków Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Członków Komisji Rewizyjnej zostali powołani:

Józef Leśniak,

Elżbieta Słocińska,

Piotr Piotrowski.

W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie przyjęło zwykłą większością głosów Kodeks Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego i tym samym po raz pierwszy w historii Towarzystwa wszystkie wymienione w Statucie władze i ciała wykonawcze rozpoczęły swoją pracę.