12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Wykład Macieja Wilka, 14.11.2018, Łódź

2018-11-07

„Świadomość vs nieświadomość w procesie kształcenia z perspektywy rozwojowej”

Serdecznie zapraszamy 14 listopada 2018, godz. 16:30 na wykład Macieja Wilka, prezesa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej:

„Świadomość vs nieświadomość w procesie kształcenia z perspektywy rozwojowej”

Miejsce:

Sala posiedzeń Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, ul. A. Kamińskiego 27a, Łódź

Wykład zostanie poprzedzony uroczystym podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ i Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychodynamicznej.