12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Utrata dochodu

„Co czwarty respondent (26 proc.) badania Randstad przyznał, że ocenia ryzyko utraty obecnie pracy jako duże. To zaś oznacza, że ten odsetek wzrósł względem nastrojów jeszcze przed pandemią aż o 17 punktów procentowych – najwyżej w historii. Swoje obawy najczęściej wyrażają zatrudnieni na czas określony, a także na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Podobne obawy mają pracujący w hotelarstwie, gastronomii (42 proc.), czy handlu (34 proc.). Nie najlepsze nastroje panują też w branży finansowej i ubezpieczeniowej (30 proc. pracowników boi się zwolnienia). 

Źródło: https://www.randstad.pl/

Najnowsze dane GUS potwierdzają, że rynek pracy słabnie. W czerwcu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 3,3 proc. r/r, a w lipcu o 2,3 proc. Zwykle, sezonowo, miejsc pracy w miesiącach letnich przybywało. Gospodarka doświadczyła największego tąpnięcia od ponad 30 lat – PKB w II kwartale 2020 r. spadł aż o 8,2 proc. r/r. 

Płynność finansowa w przedsiębiorstwach jednoosobowych w trakcie kryzysu to dzisiaj główne zmartwienie właścicieli firm. Jak poradzić sobie w sytuacji braku klientów ze zobowiązaniami finansowymi szczególnie w dłuższym okresie przestoju? 

Ubezpieczenie od utraty dochodu Lloyd’s, jakie na rynku polskim oferują firmy ubezpieczeniowe, jest odpowiedzią w sytuacji braku możliwości świadczenia usług dla swoich klientów. Ubezpieczenie, w zależności od wariantu, chroni także przed utratą dochodu na skutek zakażenia ubezpieczeniowego wirusem Covid-19. 

Jeśli są Państwo zainteresowani produktem „UTRATA DOCHODU” zapraszamy do kontaktu z brokerem i zapoznania się z warunkami ubezpieczenia w celu dobrania odpowiednich wariantów świadczeń: 

KONTAKT:
e-mail: info@marketpolisa.pl
Telefon: +48566868408