12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

STIPO-R

2018-01-11

Ustrukturalizowany Wywiad Organizacji Osobowości

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jest mi niezmiernie miło Was poinformować, że prace badawcze nad STIPO-R wkraczają w nową fazę. Zatem przesyłam Wam zaproszenie do prac. Serdecznie pozdrawiam, Maciej Wilk Prezes PTPPd

W imieniu Towarzystwa chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w pracach nad adaptacją Ustrukturalizowanego Wywiadu Organizacji Osobowości (Structured Interview of Personality Organization) STIPO-R. STIPO-R dostarcza wystandaryzowanego sposobu zbierania informacji o pacjencie oraz ich obiektywnego opracowania w celu ustalenia diagnozy strukturalnej.

Realizacja tego projektu przez członków Naszego Towarzystwa to kolejny ważny krok w rozwoju PTPPd, który wpisuje się w cele statutowe. Adaptacja STIPO otwiera członkom Towarzystwa możliwości prowadzenia i wspierania badań nad skutecznością psychoterapii psychodynamicznej.

Osoby biorące udział w pracach:

  • przejdą szkolenie w prowadzeniu wywiadu ustrukturalizowanego.
  • zapoznają się z narzędziami wykorzystywanymi w trakcie polskiej adaptacji.
  • uzyskają honorarium za poprawnie wykonane badanie

Zaproszenie kierujemy do psychologów psychoterapeutów pracujących z pacjentami dorosłymi w szczególności na oddziałach szpitalnych mający doświadczenie w diagnostyce psychologicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adresem mail: adaptacjastipo@gmail.com

Z wyrazami szacunku
Piotr Musiał
Małgorzata Kaczmarek-Fojtar