12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ochrony prawnej członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Nasz partner w ubezpieczeniu

DOSTĘPNE ZAKRESY UBEZPIECZENIA

Podstawowymi elementami programu są:

  • Ubezpieczenie OC psychoterapeuty (od 100 zł)
  • Ochrona prawna psychoterapeuty (od 45 zł)

Osoby objęte obowiązkiem ustawowym mogą wykupić:

  • OC obowiązkowe lekarskie (120 zł)
  • OC obowiązkowe świadczeniodawcy NFZ (120 zł)

Dodatkiem dla osób prowadzących działalność jest:

  • OC przedsiębiorcy (od 30 zł)

JAKIE UBEZPIECZENIE WYBRAĆ?

Na pewno warto zacząć od pakietu podstawowego (OC psychoterapeuty + ochrona prawna)

Zakres obejmuje odpowiedzialność nie tylko wynikającą ze stosowania psychoterapii, ale także z zawodu wykonywany równolegle z psychoterapią przez członka PTPPd (psycholog, pedagog itd. – sprawdź w zakładce „Lista zawodów” dostępnej na stronie transakcyjnej).

Proponujemy przemyślenie wyższych niż podstawowe sumy ubezpieczenia OC psychoterapeuty. Najwyższa osiągalna suma ubezpieczenia (600 000 zł na rok) kosztuje 185 zł.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Wariant podstawowy OP zapewnia nam nieograniczone telefoniczne wsparcie prawne (infolinia prawna prowadzona przez Ubezpieczyciela) oraz możliwość zamówienia do 3 opinii rocznie. Warianty wyższe pokrywają koszty prawne (radca prawny, adwokat, biegli, koszty ekspertyz) nie tylko w sprawach cywilnych, ale także w sprawach administracyjnych (np. konflikt z NFZ) lub karnych (np. oskarżenia przez pacjenta).

Kiedy obowiązkowe OC lekarskie?

Zwykle jest to kontynuacja poprzedniego, rocznego obowiązkowego ubezpieczenia lekarza.

Kiedy obowiązkowe „OC świadczeniodawcy NFZ”?

Polisy tej wymaga NFZ. Jeżeli „obowiązek” ubezpieczenia narzuca Ci poradnia, szpital itp. – zastosowanie znajdzie z reguły ubezpieczenie „dobrowolne OC psychoterapeuty” – jednak sugerujemy dokładne dopytanie Twojego zleceniodawcy (poradnię, szpital) o wymagania formalne.

Przed czym chroni OC przedsiębiorcy?

Prowadząc działalność gospodarczą odpowiadamy za sytuacje, które nie mają związku z wykonywaniem zawodu, np. spowodowanie pożaru, zalanie sąsiadów, odpowiedzialność za bezpieczeństwo w poczekalni itp.

Przejdź do bezpośredniej strony z ofertą ubezpieczeń:


ptppd.polisadlapsychoterapeuty.pl