12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Składka członkowska

100 zł  (opłata roczna)

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 56

Alior Bank S.A. nr: 58 2490 0005 0000 4530 4197 4624

Szanowni Państwo!

Członkowie wspierający po rozpoczęciu drugiego roku szkoły mogą zostać członkami nadzwyczajnymi – prośby proszę przesyłać mailowo na adres biuro@ptppd.pl