12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Jubileusz 10-lecia PTPPd

2016-11-30

12 listopada 2016 roku w Krakowie, w uroczystej oprawie, odbyło się Jubileuszowe spotkanie Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej połączone z Walnym Zebraniem.

Spotkanie, które było okazją do podsumowania 10-letniej działalności Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej otworzył prezes Stowarzyszenia Maciej Wilk. 

Pierwszy zabrał głos Janusz Kitrasiewicz, przewodniczący dwóch pierwszych kadencji Zarządu Głównego. W wystąpieniu pt. „Współczesne wyzwania stojące przed psychoterapią psychodynamiczną w Polsce” podsumował kierunki rozwoju Towarzystwa w kontekście tożsamości psychoterapeutów psychodynamicznych oraz zachęcał do aktywnego udziału w życiu naszej społeczności.

Prezes Maciej Wilk w swoim wystąpieniu odniósł się do idei powstania Towarzystwa, wspominając znaczący udział śp. Macieja Wacholca.

Zaplanowane na ten dzień Walne Zebranie z uwagi na brak kworum doszło do skutku w II terminie i miało charakter wyjątkowy.

Zebranie rozpoczął krótkim wystąpieniem wiceprezes Towarzystwa Jeremi Kośmicki wnioskując o przyznanie honorowego członkostwa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej dla Magdaleny Nałęcz-Nieniewskiej oraz Piotra Drozdowskiego, wniosek został jednogłośnie przyjęty przez obecnych na Zgromadzeniu członków Towarzystwa.

Na zakończenie części oficjalnej Paweł Glita, w imieniu Zarządu, wręczył aktualnym członkom założycielom PTPPd medale okolicznościowe. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Andrzej Trzęsicki.

Spotkanie Jubileuszowe zakończyła część towarzyska. Uczestnicy uroczystości mieli okazję do wspólnego świętowania.

Sporządziła Hanna Miszewska

ZAPRASZAMY DO GALERII


Podsumowanie 10-letniej działalności Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej 11.2006-11.2016

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej zostało założone 15 listopada 2006 roku w Krakowie. W zgromadzeniu założycielskim wzięło udział 36 osób. Do listopada 2016 roku swoje członkostwo zadeklarowało ponad 1100 osób.

Stowarzyszenie, realizując wyznaczone przed wieloma laty cele, stworzyło psychoterapeutom psychodynamicznym wiele płaszczyzn rozwoju, dało oparcie w opracowanych standardach zawodowych i etycznych. Do najważniejszych należą:

Proces certyfikacji

16 września 2012 roku nastąpiło uruchomienie procesu certyfikacji, w tym powołanie Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Do listopada 2016 roku przyznano 21 certyfikatów superwizora (w tym 8 w drodze grandparentingu) oraz 87 certyfikatów psychoterapeuty (w tym 24 w drodze grandparentingu).

Aksjologia psychoterapeuty psychodynamicznego

opracowana przez dr. Piotra Drozdowskiego

Kodeks Etyki Psychoterapeuty Psychodynamicznego

SYMPOZJA

 1. Zjawisko przeniesienia (wrzesień 2008)
 2. Superwizja w psychoterapii (wrzesień 2009)
 3. dyskusja nad Aksjologią psychoterapeuty psychodynamicznego opracowaną przez dr. Piotra Drozdowskiego (wrzesień 2010)
 4. Sympozjum poświęcone tematyce związanej z zaburzeniami jedzenia (wrzesień 2012)
 5. Prezentacja oddziałów Towarzystwa. (wrzesień 2014) Podczas Sympozjum dr Eric Fertuck wygłosił wykład „Suicydalność i osobowość borderline: Ocena i Interwencje”
 6. Internet jako przestrzeń pracy – dylematy psychoterapeuty psychodynamicznego (kwiecień 2016)

KONFERENCJE z udziałem zagranicznych gości

 1. Rzeczywistość wewnętrzna i zewnętrzna (kwiecień 2008)
  • Gościem honorowym był profesor Emanuel Berman, analityk treningowy i superwizor Izraelskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psycholog kliniczny pracujący na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Haifie.
  • W konferencji udział wzięło 105 osób
 2. Diagnoza w psychoterapii psychodynamicznej (czerwiec 2009)
  • Gościem honorowym była profesor Nancy McWilliams, psychoterapeutka psychoanalityczna, psycholog, superwizor i wykładowca uniwersytecki, m.in. Graduate School of Applied and Professional Psychology na Uniwersytecie Rutgersa.
  • W konferencji udział wzięło 351 uczestników.
 3. Psychoterapia krótkoterminowa w podejściu psychodynamicznym (maj 2010)
  • Gościem honorowym był Allan Abbas, profesor psychiatrii oraz psychologii na Uniwersytecie Dalhousie w Halifax w Kanadzie, specjalizujący się w ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy).
 4. Problemy współczesnej psychoterapii psychodynamicznej (wrzesień 2011)
  • Jako gość honorowy został zaproszony Glenn Gabbard, szef Katedry Psychoanalizy w Brown Foundation, profesor na Wydziale Psychiatrii i Nauk o Zachowaniu oraz kierownik Kliniki Psychiatrycznej w Baylor College of Medicine w Houston.
  • W konferencji wzięło udział 563 uczestników.
 5. Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości (wrzesień 2013)
  • Gościliśmy profesorów Johna Clarkina i Franka Yeomansa, wykładowców Weill Medical College na Uniwersytecie Cornella, którzy wraz z prof. Otto Kernbergiem prowadzą Borderline Personality Institute.
  • Do auli Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przybyło 650 osób.
 6. Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości (wrzesień 2015)
  • Głównymi prelegentami byli goście ze Stanów Zjednoczonych: prof. Otto Kernberg i prof. Frank Yeomans
  • To wydarzenie będące wynikiem nawiązania dialogu merytorycznego z Instytutem Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku oraz owocem półtorarocznych przygotowań odbiło się szerokim echem w środowisku psychoterapeutów (nie tylko psychodynamicznych), co miało przełożenie na bardzo dużą liczbę uczestników konferencji (1110 osób), w tym gości zagranicznych z Hiszpanii, Holandii, Włoch, Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Danii, Słowenii oraz Litwy.

KONFERENCJE Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej:

 1. Różnorodność teoretyczna w pracy psychoterapeuty. Możliwości i ograniczenia. (marzec 2015)
 2. Pasje. Człowiek nadzwyczajnie zaangażowany. (wrzesień 2016)

WARSZTATY SZKOLENIOWE

15–16 września 2014 roku odbyło się szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) prowadzone przez profesora Erica Fertucka

Nawiązanie stałej współpracy z Instytutem Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku

Współpraca z Instytutem Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku, którego dyrektorem jest prof. Otto Kernberg, trwająca od 2013 roku stworzyła niepowtarzalną okazję do rozwoju, uczestnictwa w procesie szkoleniowym, dostępu do materiałów i opracowań Instytutu, zaowocowała uzyskaniem praw do publikacji polskiego wydania prestiżowej książki autorstwa  O. Kernberga, F. Yeomansa  i J. Clarkina.

Osoby reprezentujące PTPPd brały udział w konferencjach zorganizowanych przez INTERNATIONAL SOCIETY OF TRANSFERENCE-FOCUSED PSYCHOTHERAPY (ISTFP), którego współzałożycielami byli m.in Otto Kernberg, Frank Yeomans i J. Clarkin. Konferencje odbyły się w 2014 roku w Parmie oraz w 2016 roku w Nowym Jorku.

Oddziały Towarzystwa

Dla osób zrzeszonych w PTPPd, zainteresowanych rozwojem zawodowym oraz działalnością na rzecz lokalnego środowiska psychoterapeutów psychodynamicznych, w latach 2010 – 2016 Zarząd Główny powołał 11 Oddziałów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej: Dolnośląski, Górnośląski, Wielkopolski, Trójmiejski, Zachodniopomorski, Wschodni (obecnie: Lubelski i Podkarpacki), Łódzki, Małopolski, Kujawsko-Pomorski, Mazowiecki.

Komisja do Spraw Badań nad Psychoterapią Psychodynamiczną

10 czerwca 2015 roku w odpowiedzi na Uchwałę Rady Programowej o potrzebie podjęcia badań nad skutecznością psychoterapii psychodynamicznej Zarząd uznał potrzebę utworzenia Komisji do Spraw Badań nad Psychoterapią Psychodynamiczną.

Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

działa od 17 czerwca 2015, powstała z inicjatywy i dla członków Towarzystwa zainteresowanych problematyką psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży.

Dedykowane ubezpieczenie

W grudniu 2015 roku uruchomiony został system Ubezpieczeń OC oraz ochrony prawnej dedykowany członkom Towarzystwa. Oferta przygotowana we współpracy z wiodącą firmą ubezpieczeniową ERGO Hestia uwzględnia elementy specyficzne dla pracy psychoterapeuty. Z ubezpieczenia w ciągu ostatniego roku skorzystało 238 członków Towarzystwa.

Działalność wydawnicza

Publikacja dla członków Towarzystwa

„Przegląd Psychodynamiczny” (wydanie I czerwiec 2009, wydanie II wrzesień 2011)

„Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce” (2014/1, 2015/2, 2016/3)

Wydanie książki

We wrześniu 2015 roku dzięki współpracy z prof. Otto Kernbergiem i jego Instytutem oraz pracy zespołu tłumaczy (członków PTPPd) opublikowana została książka „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline. Podręcznik kliniczny autorstwa O. Kernberga, F. Yeomansa i J. Clarkina w języku polskim, w nakładzie dwóch tysięcy egzemplarzy. Towarzystwo jest właścicielem wszelkich praw dotyczących polskiego wydania książki, będącej nowością nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Użyczenie logo

29 października 2013 nakładem Wydawnictwa „Różnica” ukazała się publikacja Marioli Werszki „Psychoterapia to jest moja partia polityczna”. Publikacja stanowi zbiór rozmów z psychoterapeutami, którzy tworzyli krakowską szkołę psychoterapii, między innymi z dr. Piotrem Drozdowskim, Januszem Kitrasiewiczem i Maciejem Wilkiem.

Patronat merytoryczny

W marcu 2014 na wniosek GWP Towarzystwo objęło patronat merytoryczny nad książką autorstwa Macieja Wilka „Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie Psychodynamiczne”, która dokładnie wyjaśnia, czym jest socjoterapia w kontekście psychodynamicznej koncepcji funkcjonowania człowieka, czym różni się od standardowej psychoterapii i jak powinna wyglądać poprawna diagnoza.

Opracowanie Hanna Miszewska
na podstawie Kalendarium, Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce, 2016/3

ZAPRASZAMY DO GALERII