12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Podsumowanie II Sympozjum PTPPd 12-14.09.2008

2008-09-14

II Sympozjum PTPPd

W dniach 12 -14 września 2008r odbyło się drugie już, sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej przeznaczone dla jego członków. Spotkaliśmy się w malowniczym Hotelu Podklasztorze w Sulejowie.

Idea wrześniowych sympozjów, podjęta po raz pierwszy w zeszłym roku w Kiekrzu pod Poznaniem, jako cel podstawowy ma wspólne dyskutowanie teoretycznych i praktycznych aspektów psychoterapii psychodynamicznej.

W tym roku zaproponowaliśmy dyskusję o przeciwprzeniesieniu. Jest to ważne zjawisko zachodzące w każdej psychoterapii, a ze względu na jego osobisty wymiar rzadziej omawiane na szerszym forum.

Pierwszego dnia wysłuchaliśmy dwóch wystąpień teoretycznych na ten temat przygotowanych przez dr Adama Curyło z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego i Ewę Kołacz z warszawskiego Laboratorium Psychoedukacji czyli przedstawicieli 2 ośrodków, stanowiących do tej pory trzon naszego Towarzystwa.

Ewa przedstawiła ujęcie historyczne kształtowania się poglądów na temat przeciwprzeniesienia. Natomiast Adam pokazał sposób rozumienia zjawiska przeciwprzeniesienia i jego implikacje dla procesu psychoterapii.

Następnie zajęliśmy się doniesieniami z praktyki czyli przypadkami psychoterapii opisanej z perspektywy pracy z przeciwprzeniesieniem. Przypadki przedstawiali Katarzyna Żabińska – Sikorska, Monika Miller , Marcin Kramek i Agnieszka Iwaszkiewicz.

Zarówno prezentacje teoretyczne i jak praktyczne stworzyły przestrzeń dla dyskusji i bardzo żywych wymian między nami na ich temat. Trzeba przyznać, że nasza aktywność w dyskusjach pokazywała i zaangażowanie i wiedzę oraz różnorodność postrzegania przeciwprzeniesienia , a nade wszystko różnorodność jego wykorzystywania w pracy z pacjentem.

Wydaje się, że pomysł skanalizowania tematu do jednego zjawiska w psychoterapii był przydatny i twórczy oraz że spełnił swoje zadanie.

Prowadzone dyskusje nie tylko były merytoryczną i bardzo przydatną wymianą poglądów i doświadczeń , ale także sprzyjały poznawaniu stylów naszej pracy i nas samych.

Wzmocniły to dodatkowo dwa towarzyskie wieczory przy winie.

Nad całością naszych oficjalnych i kuluarowych spotkań czuwali, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem , Zofia Milska – Wrzosińska członek Rady Programowej PTPPd, na co dzień szefowa Laboratorium Psychoedukacji w towarzystwie Janusza Kitrasiewicza Prezesa Zarządu PTPP, dyrektora Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Podsumowując te 3 dni uznaliśmy wszyscy, że sympozja są cenną inicjatywą i należy ją podtrzymywać i propagować mimo, czasami dużych i odczuwalnych nakładów naszych sił i środków.

Miło mi jest o tym wszystkim donieść w imieniu Zarządu

 Agnieszka Iwaszkiewicz