12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Program VII Sympozjum – Kraków, 17 kwietnia 2016

2016-03-22

Program VII Sympozjum – Kraków, 17 kwietnia 2016

„Internet jako przestrzeń pracy – dylematy psychoterapeuty psychodynamicznego”

Szanowne Koleżanki/Szanowni Koledzy

Zarząd PTPPd zaprasza wszystkich członków na doroczne, już VII sympozjum „Internet jako przestrzeń pracy – dylematy psychoterapeuty psychodynamicznego”, które odbędzie się 17 kwietnia 2016 roku (niedziela), w Krakowie, w hotelu Qubus przy ulicy Nadwiślańskiej 6.

Program Sympozjum wydaje się być bardzo istotny w świetle zmian toczących się wokół nas w pędzącym coraz szybciej świecie. Plan jest następujący:

10.00 – rozpoczęcie Sympozjum

10.10 – wystąpienie Andrzeja Trzęsickiego „Komunikacja on-line – jej miejsce w psychoterapii i superwizji”

11.00 – dyskusja

11.15 – wystąpienie Anny Pańczak „Terapia przez internet – czy warto było ulec pokusie? Próba spojrzenia na doświadczenia własne z perspektywy psychodynamicznej”

12.00 – dyskusja

12.15 – przerwa kawowa

12.45 – wystąpienie Janusza Kitrasiewicza „Kilka uwag na temat roli tożsamości terapeuty psychodynamicznego w rozwiązywaniu dylematów praktyki terapeutycznej”

13.45 – dyskusja

14.00 – przerwa obiadowa

 

Przy okazji tego sympozjum odbędzie się Walne Zgromadzenie PTPPd. Walne odbędzie się w godzinach 15 – 18. Szczegółowy plan zostanie przesłany pod koniec marca.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie jest istotne z powodu kończącej się kadencji władz naszego Towarzystwa, (przewidujemy wybór jego nowych władz). Ważne jest więc, aby Zebranie to mogło zgromadzić jak największą liczbę członków zwyczajnych PTPPd, mających bierne i czynne prawa wyborcze. Przy okazji przypominamy, że członkowie nadzwyczajni, którzy spełniają kryteria członkostwa zwyczajnego, powinni wystąpić z wnioskiem do Zarządu Głównego! Zmiana statutu członkostwa nie dokonuje się automatycznie.

Koszt udziału w Sympozjum: 140 pln (opłata zawiera catering, w którego skład wchodzi obiad, przekąski, „przerwy kawowe”, lampka wina wieczorem).

Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy Towarzystwa biuro@ptppd.pl
i potwierdzenie go opłatą uczestnictwa.

Wpłaty prosimy kierować na konto: Bank BPH 06 1060 0076 0000 3200 0126 0336
z dopiskiem „Sympozjum”

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia:  30 marca 2016 r.

Pozdrawiamy
Zarząd PTPPd