V Konferencja PTPPd – sprawozdanie 14-15.09.2013

Wrzesień to tradycyjny już czas ważnych dla naszego środowiska wydarzeń naukowych. W tym roku w dniach 14-15 września odbyła się V Konferencja PTPPd „ Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości”.

Pomysłodawcą tematyki Konferencji był Janusz Kitrasiewicz, który wraz z Piotrem Drozdowskim i Maciejem Pileckim  tworzył Komitet Programowy. Ostateczny kształt programu wypracował, w kontakcie z zaproszonymi gośćmi, Paweł Glita – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego czuwającego nad sprawnym przebiegiem spotkania.

Podsumowanie IV Konferencji PTPPd

IV KONFERENCJA  PTPPd
Problemy współczesnej psychoterapii psychodynamicznej
Kraków, 16-18 września 2011 roku

IV konferencja była największym przedsięwzięciem w dotychczasowym dorobku Towarzystwa zarówno pod względem programowym, jak i logistycznym.
Komitet programowy konferencji stanowili: dr Piotr Drozdowski oraz Janusz Kitrasiewicz.
Zadania logistyczne rozwiązywał Komitet Organizacyjny w składzie: Karolina Bruzda, Paweł Glita, Bożena Gramatyka, Katarzyna Gwóźdź, Konstancja Lewińska-Dudek i kierujący pracami komitetu Piotr Jakimowski.

IV Konferencja PTPPd

Zapraszamy na

IV Konferencję Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt.

„Problemy współczesnej psychoterapii psychodynamicznej”

16 – 18 września 2011

Tematem Konferencji będą zagadnienia związane z psychoterapią psychodynamiczną. Wykłady będą poświęcone takim pojęciom jak: interpretacja przeniesienia, przeciwprzeniesienie negatywne, przymierze terapeutyczne, konflikt/deficyt, zmiana w psychoterapii, ustalanie ramy psychoterapii psychodynamicznej, rozważania genderowe na temat uczuć miłosnych w terapii oraz wpływ neuronauki na psychoterapię.

Podsumowanie III Konferencji PTPPd (14.05.2010)

III Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

14. maja 2010
Konferencję otworzyła Przewodnicząca Rady Programowej Towarzystwa Zofia Milska-Wrzosińska. Po krótkim wystąpieniu Pani Przewodniczącej uczestników konferencji w imieniu Zarządu PTPPd przywitała Anna Król –Kuczkowska.

Pierwszym prelegentem była Ewa Kołacz z wystąpieniem zatytułowanym „Czy „mniej” może znaczyć „więcej”- rozważania z perspektywy podejścia psychodynamicznego”.

III Konferencja PTPPd, 14.05.2010

III Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

„Psychoterapia krótkoterminowa w podejściu psychodynamicznym”

Warszawa, 14 maja 2010

10:00  – 10.45     Rejestracja
10:45  – 11:00     Otwarcie Konferencji

    Sesja I

11:00 – 11:35     Ewa Kołacz – Czy „mniej” może znaczyć „więcej” – rozważania z perspektywy podejścia psychodynamicznego”
11:35 – 12:10     Adam Curyło, Joanna Dziasek – Psychoterapia krótkoterminowa  – wyzwanie czy pułapka
12:10 – 12:40     Dyskusja

Podsumowanie II Konferencji PTPPd, 19-21.06.2009

W dniach 19-21 czerwca 2009 roku odbyła się w Krakowie II Konferencja PTPPd
pt. „Diagnoza w psychoterapii psychodynamicznej”.

W historii naszego Towarzystwa było to pierwsze tak duże, międzynarodowe wydarzenie. Ogromne zainteresowanie konferencją pokazało, jak bardzo potrzebne są w naszym środowisku przedsięwzięcia, które pozwalają uczyć się i dyskutować o psychoterapii psychodynamicznej na szerokim forum.

    W trakcie czerwcowego spotkania wysłuchaliśmy wielu ciekawych wystąpień plenarnych, które wygłosili – jako prelegenci z poza PTPPd – prof. Nancy Williams, dr Adrew Twardon, prof. Jacek Bomba; a także Zofia Milska-Wrzosińska, Adam Curyło i Janusz Kitrasiewicz reprezentujący głos środowisk skupionych w Towarzystwie.

Podsumowanie I Konferencji PTPPd, 19.04.2008

Informacja o I Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamiczej pt:  „Rzeczywistość  wewnętrzna i zewnętrzna”

Wydarzenie miało miejsce 19 kwietnia 2008 roku  w Warszawie i zgromadziło liczne grono psychoterapeutów pracujących  również w nurcie psychodynamicznym.

Mamy nadzieję, że ta konferencja  zapoczątkuje  tradycję tego typu inicjatyw, w których będziemy przedstawiać teorię i praktykę psychoterapii psychodynamicznej i dyskutować ją z wielu perspektyw.