12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Warsztaty z psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP)

2014-09-16

Warsztaty z psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP)

Kraków 15-16.09.2014
Prowadzący: prof. Eric A. Fertuck

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Jest mi niezwykle miło poinformować, że w dniach 15-16 września 2014 roku w siedzibie PTPPd w Krakowie przy ulicy Zamoyskiego 56 odbędzie się szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) prowadzone przez Profesora Erica Fertucka. Będzie to doskonała możliwość zapoznania się z zasadami pracy
psychoterapeutycznej z pacjentami z głębokimi zaburzeniami osobowości.

Poniżej umieszczam informację o tematyce szkolenia przesłaną nam przez Profesora Fertucka.
Zajęcia będą się odbywały w godzinach 10-18 z przerwą na lunch.
Koszt szkolenia wynosi 400 złotych płatne przelewem na konto PTPPd.
Z racji ograniczonej przez Profesora Fertucka ilości osób mogących wziąć udział w szkoleniu Zarząd Towarzystwa zmuszony był przygotować kryteria kwalifikacji:

1.  Członek zwyczajny towarzystwa  1 pkt
2.  Certyfikowany psychoterapeuta   PTPPd 3 pkt
3.  Złożone dokumenty na certyfikat w PTPPd 2 pkt
4.  Członek struktur oddziałów PTPPd 1 pkt
5.  Osoba, która miała wystąpienie dla członków  PTPPd w strukturach oddziałów 1 pkt
6.  Osoba, która miała wystąpienie na sympozjum lub konferencji PTPPd 2 pkt

Kryteria te pozwolą w sytuacji większej liczby osób zainteresowanych dokonać pewnego wyboru. Oczywiście liczy się termin przesłania zgłoszenia wraz z dokładnym wyliczeniem wszystkich punktów kwalifikacyjnych. Mam jednak nadzieję, że wszyscy zainteresowani wezmą w nim udział.

Zgłoszenia należy nadsyłać mailem na adres: biuro@ptppd.pl

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu należy dokonać opłaty, która jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Z racji ograniczonej ilości miejsc nie podaję terminu nadsyłania zgłoszeń.

W imieniu Zarządu
Maciej Wilk
Prezes Zarządu

 


 

Informacja o szkoleniu

Warsztat z psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP)

Prowadzący: prof. Eric A. Fertuck

Dr Eric Fertuck jest profesorem nadzwyczajnym psychologii w City University w Nowym Jorku. Ukończył Wydział Szkolenia Psychoanalitycznego i Badań w Columbia University Center, gdzie obecnie jest wykładowcą. Jest certyfikowanym terapeutą szkolącym w psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP), stosowanej w leczeniu zaburzeń osobowości borderline (ZOB) oraz innych poważnych zaburzeń osobowości. Od 10 lat prowadzi badania pacjentów z zaburzeniami osobowości borderline posługując się zorientowanym psychoanalitycznie społeczno-poznawczym podejściem w neuronauce.

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (TFP) jest psychoterapią psychodynamiczną ukierunkowaną na leczenie pacjentów z zaburzeniami osobowości, zwłaszcza zaburzeń osobowości typu borderline i narcystycznych. Próbując odpowiedzieć na zapotrzebowanie kliniczne tej szczególnie wymagającej populacji pacjentów, TFP łączy podejście psychodynamiczne ze strukturą i określonym settingiem. Cele tego leczenia są ambitne, tj. zmiana osobowości, mająca swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu pacjenta i w satysfakcji w jego życiu interpersonalnym i zawodowym, jak też w poprawie objawowej. TFP rozwijana jest od 30 lat przez klinicystów i pracowników naukowych z Instytutu Zaburzeń Osobowości Weill Cornell Medical University i jest popartą empirycznymi dowodami terapią według kryteriów Sekcji 12 (Psychologia kliniczna) Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (http://www.div12.org/PsychologicalTreatments/treatments/bpd_transference.html).

TFP bazuje na psychodynamicznym modelu relacji z obiektem w psychologicznym funkcjonowaniu. Leczenie skupia się na zinternalizowanych obrazach self i innych, które organizują interpersonalne doświadczenia pacjenta. Wyolbrzymione, zniekształcone i nierealistyczne wewnętrzne obrazy self i innych charakterystyczne dla poważnych zaburzeń osobowości współwystępują z problemami z regulacją nastroju, samo szacunku i z relacjami interpersonalnymi. Celem leczenia jest modyfikowanie tych zinternalizowanych wzorców relacji poprzez eksplorowanie ich wtedy, gdy aktywują się w relacji terapeutycznej i innych relacjach interpersonalnych pacjenta.  Ostatecznym celem jest stworzenie bardziej stabilnego, realistycznego i lepiej zintegrowanego przeżycia siebie i innych, co prowadzi do poprawy w funkcjonowaniu interpersonalnym i w adaptacji do życia.

TFP jest psychodynamiczną terapią, w której zmiana dokonuje się poprzez skoncentrowanie się na relacjach przeniesieniowych i pozaprzeniesieniowych (wraz z uważnym monitorowaniem przeciwprzeniesienia terapeuty), jak również poprzez proces interpretacyjny stworzony na potrzeby pracy terapeutycznej z bardziej zaburzonymi pacjentami.

W trakcie warsztatu zapoznamy się z przeglądem teorii, strategii, taktyki i technik używanych w TFP, jak również scharakteryzujemy proces psychoterapeutyczny.