Podsumowanie II Sympozjum PTPPd 12-14.09.2008

II Sympozjum PTPPd

W dniach 12 -14 września 2008r odbyło się drugie już, sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej przeznaczone dla jego członków. Spotkaliśmy się w malowniczym Hotelu Podklasztorze w Sulejowie.

Idea wrześniowych sympozjów, podjęta po raz pierwszy w zeszłym roku w Kiekrzu pod Poznaniem, jako cel podstawowy ma wspólne dyskutowanie teoretycznych i praktycznych aspektów psychoterapii psychodynamicznej.