12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Podsumowanie V Sympozjum PTPPd (15-16.09.2012)

2012-09-18

Kraków 15-16.09.2012

Sympozjum oficjalnie otworzył mgr Janusz Kitrasiewicz Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Pierwszym prelegentem był dr Adam Curyło z wystąpieniem „Leczenie zaburzeń jedzenia w stacjonarnym oddziale klinicznym z perspektywy psychiatry psychodynamicznego – doświadczenia i refleksje z 10 lat pracy oddziału”.

W swoim wystąpieniu dr Adam Curyło zaprezentował historię powstania Oddziału Leczenia Zaburzeń Jedzenia w Krakowie oraz mówił o użyteczności psychodynamicznego modelu psychoterapii w pracy z pacjentkami z zaburzeniami jedzenia, przebywającymi na Oddziale. Jego wystąpienie spotkało się z żywą dyskusją zgromadzonych członków PTPPd.

Kolejnym prelegentem była Anna Cukrowska-Popek, pielęgniarka z Oddziału dr Adama Curyły. W wystąpieniu „Procesy emocjonalne w rodzinach osób chorujących na anoreksję i bulimię. Różnice i podobieństwa” przedstawiła m.in. użyteczność zastosowania psychodramy i rzeźby grupy w pracy z osobami chorującymi na zaburzenia jedzenia.

Po krótkiej przerwie na kawę, w trakcie której wszyscy zgromadzeni mogli kontynuować dyskusję zapoczątkowaną wystąpieniem prelegentów, wystąpił dr Cezary Żechowski z Instytutu Badań nad Więzią i Relacjami Społecznymi w Warszawie z wykładem „Nie-związki. O unikaniu w zaburzeniach odżywiania się (i nie tylko)”. Ten ciekawy i inspirujący wykład wprowadził inną, interesującą perspektywę widzenia zaburzeń jedzenia opartą o patologię więzi.

Po przerwie obiadowej, zgodnie już z tradycją Sympozjów PTPPd związaną z prezentacją przypadków pracy klinicznej, mgr Piotr Miszewski zaprezentował swoją 1,5 roczną psychodynamiczną pracę psychoterapeutyczną z pacjentką bulimiczną.

Następnie mgr Tomasz Krupski przedstawił swoją propozycję dotyczącą „Uproszczenia diagnozy do użytku psychoterapii”. Ta ciekawa prezentacja wywołała żywą dyskusję zgromadzonych na temat m.in. roli, użyteczności i modelu diagnozy psychoterapeutycznej.

Po przerwie rozpoczęła się dyskusja nad Aksjologią Psychoterapeuty Psychodynamicznego, której autorem jest dr Piotr Drozdowski z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

W trakcie dyskusji toczonej między członkami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej starano się znaleźć wspólne rozumienie tez i pojęć zawartych w Aksjologii. Moderatorem żywej dyskusji był dr Cezary Żechowski z Warszawy. Dyskusja i wymiana poglądów wśród członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej z różnych miast Polski wskazała na istnienie podobieństw, ale też różnic w definiowaniu m.in. takich pojęć jak psychoterapia, pacjent.

Dyskusja ta stworzyła możliwość wszystkim uczestnikom na przeżycie refleksji nad własną tożsamością psychoterapeuty, umożliwiła zobaczenie związku psychoterapii psychodynamicznej z psychiatrią oraz pozwoliła na zróżnicowanie tej formy leczenia od innych form pomocy takich jak: pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, poradnictwo kryzysowe.

Dzień zakończył się tradycyjną już lampką wina, która pomogła ostudzić emocje rozbudzone w tej ciekawej wymianie poglądów.

Drugi dzień Sympozjum rozpoczęła mgr Agata Michalec psychoterapeuta i psycholog z Oddziału prowadzonego przez dr Adama Curyło, która przedstawiła studium przypadku dwuletniej pracy ambulatoryjnej pacjentki z anorexia nervosa.

Następnym prelegentem była mgr Katarzyna Uberna, która zaprezentowała wykład „Nieświadome fantazje grupy-doniesienia kazuistyczne”. Wykład ten był ostatnią prezentacją zamykającą V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Sympozjum zostało oficjalnie zakończone przez mgr Janusza Kitrasiewicza, który krótko je podsumował  i podziękował wszystkim prelegentom.

Po krótkiej przerwie rozpoczęło się Walne Zgromadzenie PTPPd, w trakcie którego wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia.

W imieniu zarządu PTPPd

sporządził Piotr Miszewski