12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Spotkanie z prawnikiem dla Członków PTPPd

2014-09-15

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Spotkanie z prawnikiem dla Członków PTPPd

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej zaprasza na kontynuację zeszłorocznego spotkania z prawnikiem Panią Agnieszką Fiutak, które odbędzie się dnia 5 lipca, w sobotę, w godzinach 9 – 17, w siedzibie Towarzystwa w Krakowie, przy ul. Zamoyskiego 56.

Spotkanie to będące propozycją tylko dla Członków  PTPPd jest bezpłatne.

Poruszane będą następujące tematy:

  1. Tajemnica zawodowa w pracy psychologa i psychoterapeuty
  2. Umowa z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym – co powinna zawierać
  3. Zgoda na prowadzenie terapii
  4. Jak prowadzić dokumentację w gabinecie psychoterapeutycznym

W ramach spotkania przewidujemy również odpowiedzi na pytania z sali oraz dyskusję.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu.

 

Łączymy wyrazy szacunku.

Zarząd PTPPd

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową: biuro@ptppd.pl