Podsumowanie Walnego Zgromadzenia PTPPd

Kolejne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej odbyło się w Krakowie 16.09.2012.

Zgromadzenie to kończyło 3 letnią kadencję Zarządu Głównego pracującego pod przewodnictwem Prezesa PTPPd Janusza Kitrasiewicza , który już drugą kadencję pełnił tą zaszczytną funkcję oraz 3 letnie kadencje Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej.

Podczas tego zgromadzenia członkowie Towarzystwa wybierali nowe władze na kolejne 3 lata oraz głosowali nad przyjęciem dwóch regulaminów.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu – 13.09.2009

Informacja o Walnym Zgromadzeniu PTPPd

Zarząd PTPPd informuje, że w dniu 13.09.2009r. odbyło się doroczne, obligatoryjne  Walne Zebranie członków Towarzystwa. Dodatkowo było to zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Na  Zebraniu Zarząd złożył sprawozdanie ze swojej rocznej działalności oraz przedstawił stan finansów Towarzystwa. Na wniosek Komisji Rewizyjnej , Zebranie  jednogłośnie  przyjęło sprawozdania Zarządu. Ponadto wybrano nowe władze PTPPd. Prezesem Towarzystwa został ponownie Janusz Kitrasiewicz.