12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Informacja o Walnym Zgromadzeniu – 13.09.2009

2009-09-13

Informacja o Walnym Zgromadzeniu PTPPd

Zarząd PTPPd informuje, że w dniu 13.09.2009r. odbyło się doroczne, obligatoryjne  Walne Zebranie członków Towarzystwa. Dodatkowo było to zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Na  Zebraniu Zarząd złożył sprawozdanie ze swojej rocznej działalności oraz przedstawił stan finansów Towarzystwa. Na wniosek Komisji Rewizyjnej , Zebranie  jednogłośnie  przyjęło sprawozdania Zarządu. Ponadto wybrano nowe władze PTPPd. Prezesem Towarzystwa został ponownie Janusz Kitrasiewicz.

Szczegółowy skład wszystkich władz naszego Towarzystwa znajduje się w odpowiednich zakładkach naszej strony internetowej.