12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Do Członków PTPPd

2016-09-02

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Sekretariat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej otrzymał właśnie stosowne dokumenty z Sądu, potwierdzające wprowadzenie zmian przegłosowanych na naszym ostatnim Walnym Zebraniu w kwietniu 2016 roku.

Jedną z najistotniejszych zmian merytorycznych, sygnalizowanych zresztą już na naszej stronie internetowej: http://ptppd.pl/podsumowanie-vii-sympozjum-krakow-17-kwietnia-2016/ jest informacja o tym, że w Kodeksie Etyki naszego Towarzystwa zawarto następujący zapis: „Fundament ram terapii psychodynamicznej stanowi zasada, że proces psychoterapeutyczny toczyć się może jedynie w bezpośrednim kontakcie między terapeutą a pacjentem. Co wyklucza wykorzystywanie  elektronicznych form komunikacji.”

Pragnę wyrazić zdanie Zarządu Głównego, poparte zdaniem Rady Programowej oraz swoje własne sugerując, że zapis ten wyraźnie sugeruje czego psychoterapeuta psychodynamiczny zrzeszony w PTPPd nie powinien robić. Przypominam, że bycie Członkiem naszego Towarzystwa wiąże się z obowiązkiem (każdy z nas się przecież pod nim podpisał) przestrzegania jego Kodeksu Etyki.

Do dzisiaj, mimo ustaleń istniejących już prawie pół roku, wielu z nas prowadzi tego typu praktyki terapeutyczne, promuje je na swoich stronach internetowych. Mam nadzieję, że jest to tylko wynik zaniedbania, zapomnienia o potrzebie dokonania odpowiednich zmian, do których zachęcam.

Jednocześnie jestem zmuszony zaznaczyć, że nie przestrzeganie Kodeksu Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej przez jego Członków jest poważnym wykroczeniem i może stanowić podstawę do podjęcia przez Władze Towarzystwa stosownych kroków.

Pamiętajmy, że bycie Członkiem naszej ogólnopolskiej społeczności jest przywilejem a nie obowiązkiem.

Liczę na to, że mój apel spotka się z Waszym zrozumieniem i przychylnością.

W imieniu Zarządu
Maciej Wilk
Prezes Zarządu
Polskiego Towarzystwa
Psychoterapii Psychodynamicznej