12 422 16 55

Polish Society for Psychodynamic Psychotherapy

   

Komisja Certyfikacyjna

Zuzanna Korga - President
Katarzyna Żabińska- Sikorska - Zastępca Przewodniczącego
Katarzyna Gwóźdź - Secretary
Teresa Auguścik-Zając - Member
Jeremi Kośmicki - Member

Certificate Committee - rules