12 422 16 55

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Oświadczenie

2020-03-15

Koleżanki i Koledzy,

sytuacja epidemiologiczna w ciągu ostatnich kilku dni radykalnie zmieniła warunki życia każdego z nas. Wszyscy zastanawiamy się nad rozwiązaniami, które pozwolą nam na pogodzenie wymagań rzeczywistości z potrzebą kontynuowania pracy psychoterapeutycznej. Nie wątpimy, że śledzą Państwo rozwój wydarzeń i realizują zalecane procedury zachowań.

Wiele osób podejmuje decyzje o zawieszaniu procesów psychoterapeutycznych lub też rozważa prowadzenie terapii online. Nasze stanowisko dotyczące przenoszenia psychoterapii w przestrzeń wirtualną nie zmienia się mimo kryzysu. Uważamy, że nasza metoda jest efektywna w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Spotkania online lub rozmowy telefoniczne mogą służyć podtrzymywaniu relacji terapeutycznej oraz stosowaniu interwencji wspierających w czasie kryzysu.

Niech Państwo podejmują decyzje nie tracąc kontaktu z potrzebami pacjentów i starajcie się rozeznać własne emocje. Liczymy, że w obecnej sytuacji środowisko będzie uruchamiało wszelkie zasoby wzajemnego wsparcia. Mamy nadzieję, że superwizorzy będą dostępni i pomocni w rozwiązywaniu aktualnych dylematów tak, abyśmy udźwignęli ciężar pracy i życia w obecnych warunkach.

W imieniu Zarządu Głównego
Piotr Miszewski
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Kraków, 15.03.2020